Kuźnia Kultury
oferty historyczneoferty historycznerzemiosło dawne organizacja mikołajek
idea - Kuźnia Kultury

Idea, działalność - Kuźnia Kultury

W dobie integrującej się Europy odwołujemy się do polskiej i europejskiej tradycji. Promujemy kulturalne a jednocześnie atrakcyjne formy rekreacji, rozrywki i edukacji. Społeczeństwu a zwłaszcza młodemu pokoleniu chcemy zaprezentować, w sposób ciekawy i aktywny to, co w naszej kulturze i tradycji jest najciekawsze, najbardziej wartościowe i warte kontynuowania.

- Ponadto działalność ma na celu: zaprezentowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu w sferze szeroko pojętej kultury i sztuki
- zapewnienie możliwości przekazywania i rozszerzania naszej wiedzy, umiejętności zdobytych podczas realizowania projektów edukacyjnych oraz wiedzy zdobytej w szkołach i uczelniach
- zapewnienie możliwości rozwijania własnych zalet i predyspozycji (zainteresowania historią, kulturą, sztuką, chęć aktywnego udziału w życiu społecznym)
- zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w krzewieniu kultury fizycznej, sztuki i historii
- nawiązanie współpracy z instytucjami i osobami zainteresowanymi taką formą wychowania, edukacji i rozrywki
- zapewnienie społeczności przeżyć i widowisk sportowych i historycznych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Prowadzimy następującą działalność:

Nauka fechtunku historycznego
W swych szeregach zrzeszamy osoby zafascynowane fechtunkiem, którego tajniki zgłębiają od kilku, a nawet kilkunastu lat. W naszych studiach opieramy się na naukach dawnych mistrzów. Szukamy różnego rodzaju źródeł historycznych np. traktatów szermierczych, by poddać je analizie oraz wprowadzić w życie rekonstruując tym samym dawną europejską sztukę walki. Piszemy materiały teoretyczne, dydaktyczne oraz eseje na temat fechtunku.

Rekonstrukcja historyczna
Z nauczaniem fechtunku historycznego ściśle wiąże się rekonstrukcja kultury materialnej. Odtwarzamy historyczne zbroje, stroje, akcesoria obozowe, które są replikami przedmiotów używanych przez naszych przodków.
Szkoła Maximusa
Pokazy walk rycerskich, rzymskich, strzelanie z łuku, żywe lekcje historii ...
Wykorzystując nasze umiejętności, talenty i wyposażenie prowadzimy działalność pokazową, edukacyjną, rekreacyjną dzieląc się ze społeczeństwem wiedzą i pasją związaną z czasami średniowiecza i Rzymu.
Szkoła Maximusa
Zajęcia plastyczne w duchu historii
W poszukiwaniu różnorakich i atrakcyjnych sposobów przybliżenia naszych dziejów stworzyliśmy innowacyjną ofertę edukacji historycznej, która łączy żywą historię z plastyką. W ten sposób pragniemy uczyć historii i rozwijać. Oferta ta jest bardzo atrakcyjna dla młodszego pokolenia.
Szkoła Maximusa

Obchody rocznic, imprezy okolicznościowe
Krzewimy i kultywujemy tradycję. W ciągu roku obchodzimy kilka świąt, uroczystości związanych z historią, podczas których zarówno młodzież jak i dorośli oddają szacunek naszym przodkom oraz bawią się w duchu historii.
Od 2006 roku regularnie obchodzimy takie święta jak: Święto Niepodległości, Noc Świętojańska. Bierzemy udział w historycznych imprezach rocznicowych takich jak: Bitwa pod Grunwaldem
Dzięki temu w aktywny sposób oddajemy hołd minionym pokoleniom oraz budujemy szacunek i przywiązanie do tradycji w młodym pokoleniu.

Promocja kultury, historii i tradycji Polski
Dla promocji naszej kultury podejmujemy różnego rodzaju działania, które mają na celu przybliżyć tradycję Polski szerszemu gronu społeczeństwa oraz utrwalić ją w szeregach naszych rycerzy.

Udział w życiu miasta i regionu

bierzemy udział w szeregu imprez organizowanych przez miasto i region podczas, których jako rycerze promujemy naszą historię i dzielimy się pasją. Byliśmy na takich imprezach jak: Święto Flagi, Bookcrossing, Dzień Dziecka, urodziny miasta, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Wojska Polskiego, Konkurs Kazimierza Wielkiego organizowany przez UKW, Dzień Historyka, rozliczne pikniki i festyny.
Deco Inspiracje 2009